Varukorg
Antal varor:0
Summa:0kr
Sök produkt
Hem » FAQ

FAQ

Nedan har vi samlat svar på de vanligaste frågorna för dig som har handlat via våra betallösningar och fått en faktura

 

Klicka på en fråga för att ta dig till svaret.

Frågor kring Faktura

Frågor kring Delad Betalning & kundkonto

Svar kring Faktura:

Fråga: Måste jag betala hela beloppet på förfallodagen?

Svar: Nej. Väljer du att betala hela beloppet skall detta vara inbetalt till Kronan Finans senast det datum som angivits på fakturan. Du kan också välja att dela upp betalningen på månadsbasis. Lägsta belopp att betala är dock 10% av fakturabeloppet - observera att samma förfallodatum på fakturan gäller om du väljer att delbetala mot denna.

Väljer du att delbetala gäller villkor i enlighet med vårt KundKonto. Kundkontoavisering sker en gång per månad med 10 dagar som betalvillkor. Du kan när som helst avsluta ditt KundKonto - du behöver bara kontakta oss så tar vi bort detta i samband med att du reglerar din återstående skuld. 

För KundKonto gäller att ränta är f. n. 1,77 % per månad och beräknas på innevarande skuld den sista i månaden. Tillkommer aviseringsavgift per månatligt Kontoutdrag på 29 kr. Detta motsvarar en effektiv årsränta om f.n 28,77 %*.

* Effektiva årsräntan baseras på ett representativt exempel och är avhängigt av en utnyttjad kredit (skuld) på 3 000 kr som delbetalas via Kundkonto på tre (3) månader. 
• Kapital 3 000 kr 
• Ränta 106 kr 
• Aviseringsavgift 87 kr Totalt att betala 3 193 kr.

Fråga: Vad händer om jag inte betalar min faktura i tid?

Svar: Vid försenad eller utebliven betalning skickar vi en separat betalningspåminnelse. I denna debiteras påminnelseavgift med f.n. 60 kr. Om du vet med dig att du har betalat ursprunglig faktura när betalningspåminnelsen kommer räcker det givetvis att du betalar påminnelseavgift.

Regleras ändå inte denna första betalningspåminnelse i tid, överförs resterande skuld till ett räntebärande Kundkonto hos Kronan Sweden AB. Med Kundkonto kan du delbetala din skuld, dock minimum 10% av din skuld varje månad.

För KundKonto gäller att ränta är f. n. 1,77 % per månad och beräknas på innevarande skuld den sista i månaden. Tillkommer aviseringsavgift per månatligt Kontoutdrag på 29 kr. Detta motsvarar en effektiv årsränta om f.n 28,77 %*.

* Effektiva årsräntan baseras på ett representativt exempel och är avhängigt av en utnyttjad kredit (skuld) på 3 000 kr som delbetalas via Kundkonto på tre (3) månader.
• Kapital 3 000 kr
• Ränta 106 kr
• Aviseringsavgift 87 kr
Totalt att betala 3 193 kr.

Fråga: Vem kontaktar jag om jag avser att returnera den vara / reklamera den tjänst som fakturan avser?

Svar: Först och främst kontaktar du Säljaren (e-butiken / butiken) och kommer överens om rutiner för retur av varan. Därefter kontaktar du vår kundtjänst (031-97 75 30) och meddelar att du avser returnera / har returnerat varan. Ju snabbare desto bättre!

Efter att retur av varan kommit leverantören tillhanda, dvs. till Säljaren (butiken), görs en kreditering av köpet. Observera att det är Säljaren (butiken) som utför kreditering. Olika butiker kan ha olika villkor/policy för sin returhantering när det gäller vad som ska krediteras, dvs. helt eller delvis. Kontrollera med din butik vad som gäller. Om butiken bara krediterar returnerade varor återstår oftast frakt och eventuell expeditionsavgift. Du kan reglera dessa eventuella kvarstående (netto-) kostnader mot den ursprungliga fakturans uppgifter (samma OCR). Någon ny faktura skapas alltså inte för kvarvarande varor samt fraktkostnader etc. Har din retur i sin helhet krediterats och du ändå får betalningspåminnelse av oss, tveka inte att kontakta oss så gör vi en utredning om vad som kan ha gått fel.

När kreditering utförts av butiken erhåller du ett mail från oss (avsändare info(a)kronanfinans.se) med information och instruktioner samt en länk till din Kreditnota i filformat PDF. Kontakta oss gärna om du har några funderingar kring detta mail.

Fråga: Jag har fått en faktura som inte stämmer med det som levererades?

Svar: Eftersom betalningen ska ske till oss måste du kontakta oss snarast möjligt. Ring vår Kundtjänst på telefon 031-97 75 30. Vi utgår från att du givetvis också kontaktar / redan har kontaktat Säljaren (butiken).

Fråga: Vad händer om jag av misstag betalat min faktura från er direkt till butiken?

Svar: Om så har skett lär du efter fakturans förfallodag få en påminnelse av oss. Kontakta oss då omedelbart och informera oss om att du felaktigt råkat betala din leverantör (butiken) direkt. Därefter reder Kronan Finans och butiken ut sakernas tillstånd. Kan du styrka att du betalat i tid, om än till fel mottagare, kommer du givetvis inte behöva betala någon påminnelseavgift.

Fråga: Jag har inte fått min faktura med min försändelse / leverans. Var är den?

Svar: De allra flesta av Kronans butikskunder väljer att skicka med fakturan i den av dig mottagna försändelsen.  I vissa fall skickas fakturan separat per post. Kontrollera först detta med din Säljares (butiks) villkor vad som gäller för deras hantering av fakturadistribution. Kontakta gärna oss så kan vi skicka en kopia till dig!

Fråga: Jag har fått en kopia av en kreditupplysning med min faktura. Varför?

Svar: Kronan Finans gör utan undantag alltid kreditupplysning / kreditkontroll i samband med köp. Detta framgår alltid hos vår anslutna butik. Fr.o.m 1 januari 2011 är det lagstadgat att den som gör kreditupplysning skriftligen ska informera den omfrågade (privatperson, enskild firma, Handels-, Kommanditbolag etc.) om vilken information som inhämtats. Om du upplever att informationen på den s.k. Omfrågekopian inte är korrekt ska du vända dig till kreditupplysningsföretaget. Alla kontaktytor till kreditupplysningsföretaget återfinns på Omfrågekopian.

Fråga: Hur kommer jag i kontakt med Kronan Sweden AB?

Svar: Du kan kontakta vår Kundtjänst på telefon 031-97 75 30 (från utlandet +46 31 97 75 30) eller efter arbetstid via mail info@kronanfinans.se. Våra öppethållanden är 08.00 - 16.00 helgfri vardag.
Välkommen!  

Svar kring Delad Betalning & kundkonto:

Fråga: Jag behöver mer information innan jag bestämmer mig för DeladBetalning - finns det någon specificerad information över denna Konsumentkredit?

Svar: Ja. I samklang med gällande lagstiftning avseende Konsumentkrediter finns en sammanställning HÄR. Och givetvis kan du redan innan ta del av våra gällande avtalsvillkor vilka du finner HÄR. Om något fortfarande är oklart, tveka inte att kontakta oss.

Fråga: Kan jag ha flera parallella och samtidiga DeladBetalning-avtal hos Kronan Finans via olika butiker och med olika avtalslängder?

Svar: Ja. Viktigt att veta är att om något av dessa pågående avtal ej sköts korrekt (t.ex underlåtelse att i tid reglera månatlig faktura) överförs samtliga pågående avtal till villkor enligt vårt Kundkonto. 

Fråga: Jag har sedan tidigare ett aktivt Kundkonto hos Kronan Finans - kan jag nu i kassan välja betalsätt DeladBetalning?

Svar: Nej. Viktigt: Du kan inte parallellt ha ett aktivt Kundkonto och DeladBetalning (3-36 mån). Vid ett aktivt val i kassan DeladBetalning (3-36 mån) och där du har ett aktivt Kundkonto ger alltså med automatik ytterligare ett köp enligt villkor för Kundkonto. För att kunna välja DeladBetalning behöver du först slutreglera skuld på Kundkonto. Kontakta oss för att få reda på eventuell skuld och/eller för att avsluta ditt Kundkonto. 

Fråga: Måste jag skicka in ett underskrivet avtal till er?

Svar: Nej. Om ditt totala ordervärde maximalt uppgår till 1 500 kr inkl. moms behöver du INTE skriva under och returnera SISTA sidan av kontraktet till oss. Endast om beloppet är ÖVER 1 500 kr ska du returnera ett underskrivet avtal till oss. Du kan välja att skicka detta med snigelpost, via fax eller låta scanna in det underskrivna avtalet och maila det till oss. Se alla våra kontaktytor längst ned på denna sida.

Vänligen notera att du måste snarast möjligt returnera det underskrivna avtalet till oss - oavsett om du inte vet om du avser att behålla dina varor eller ej. Om vi inte får in avtalet i skälig tid har vi rätten att överföra dig till villkor enligt Kundkonto.

Fråga: När får jag min första delfaktura?

Svar: Våra kontraktsfakturor ställs ut och skickas vid två olika tillfällen varje månad. Detta är beroende av när ditt ursprungliga köp och påföljande leverans skedde.

OM leverans skedde dag 1 till 18 i köpmånaden skapas första delfakturan runt den 19:e och därefter för varje kommande månad. OM leverans skedde dag 19 till den siste i köpmånaden skapas den första delfakturan runt den siste och därefter för varje kommande månad.

Delfakturorna har betalningsvillkor 10 dagar.

Observera att den första fakturan innehåller aktuell uppläggningsavgift, denna post delas alltså INTE upp. 

Fråga: Vad händer om jag inte betalar min faktura i tid?

Svar: Vid försenad betalning skickar vi en separat betalningspåminnelse. I denna debiteras påminnelseavgift med f.n. 60 kr. Om du vet med dig att du har betalat ursprunglig faktura när betalningspåminnelsen kommer räcker det givetvis att du betalar enbart påminnelseavgift.

Regleras ändå inte denna första betalningspåminnelse i tid, överförs resterande skuld till ett räntebärande Kundkonto hos Kronan Finans. Med Kundkonto kan du ändå i egen takt delbetala din skuld, dock minimum 10% av din skuld varje månad.

För KundKonto gäller att ränta är f. n. 1,77 % per månad och beräknas på innevarande skuld den sista i månaden. Tillkommer aviseringsavgift på 29 kr per månatligt kontoutdrag. Detta motsvarar en effektiv årsränta om f.n 28,77 %.

Fråga: Vem kontaktar jag om jag avser att returnera den vara / reklamera den tjänst som DeladBetalning avser?

Svar: Först och främst kontaktar du Säljaren (butiken) och kommer överens om rutiner för retur av varan. Därefter kontaktar du vår kundtjänst (031-97 75 30) och meddelar att du avser returnera / har returnerat varan. Ju snabbare desto bättre!

Efter att retur av varan kommit leverantören tillhanda, dvs. till butiken, görs en kreditering av köpet. Observera att det är endast Säljaren (butiken) som utför kreditering. Olika butiker kan ha olika villkor/policy för sin returhantering när det gäller vad som ska krediteras, dvs. helt eller delvis. Kontrollera med din butik vad som gäller.

Om butiken bara krediterar returnerade varor återstår oftast frakt och eventuell expeditionsavgift. Du kan reglera dessa eventuella kvarstående (netto-) kostnader mot den första delfakturans uppgifter (samma OCR). Har du inte erhållit din första delfaktura, vänligen kontakta kundtjänst så hjälper de dig med att säkerställa belopp och ett OCR-nummer. Har din retur i sin helhet krediterats och du ändå får betalningspåminnelse av oss, tveka inte att kontakta oss så gör vi en utredning om vad som kan ha gått fel.

Om du har många artiklar och returnerar någon/några av dessa och vill fortfarande använda DeladBetalning - kontakta Kundtjänst så hjälper vi att skapa ett nytt kontrakt med lämplig löptid!

Fråga: Jag har fått ett kontrakt som inte stämmer med det som levererades?

Svar: Eftersom betalningen ska ske till oss måste du kontakta oss snarast möjligt. Ring vår Kundtjänst på telefon 031-97 75 30. Vi utgår från att du givetvis också kontaktar / redan har kontaktat Säljaren (butiken). Kronan Finans reder också ut eventuella felaktigheter med aktuell butik.

Fråga: Jag vill förtidslösa mitt kontrakt, hur går jag tillväga?

Svar: Kontakta vår Kundtjänst och uppge att du vill förtidslösa ditt kontrakt. Du erhåller då aktuell skuld samt information om Bankgiro samt OCR-nummer. Inga tillkommande avgifter tas ut.

Fråga: Vad händer om jag av misstag betalat en faktura från er direkt till butiken / annan mottagare?

Svar: Om så har skett lär du efter fakturans förfallodag få en påminnelse av oss. Kontakta oss då omedelbart och informera oss om att du felaktigt råkat betala din leverantör butiken direkt. Därefter reder Kronan Finans och butiken ut sakernas tillstånd. Kan du styrka att du betalat i tid, om än till fel mottagare, kommer du givetvis inte behöva betala någon påminnelseavgift.

Fråga: Jag har inte fått ett kontrakt med min försändelse / leverans. Var är det?

Svar: Vissa av våra butikskunder värnar miljön genom att välja distribuera kontraktet via e-post. Kontrollera först detta med din e-butiks villkor vad som gäller. Därefter ska du kontrollera din inkorg om det ligger ett kontrakt från butiken. I värsta fall kan ditt s.k. skräppostfilter (s.k. SPAM) ha haft vänligheten att ta hand om din faktura – titta även i din inkorg för skräppost. Om din e-butik inte skickar kontraktet via e-post – kontakta oss så hjälper vi dig!

Fråga: Jag har inte fått någon delfaktura. Kan ni hjälpa mig?

Svar: Det är Kronan Finans som hanterar och skickar ut den månatliga fakturan till dig. Detta sker uteslutande med snigelpost. Kontakta oss vid utebliven faktura så hjälper vi dig! Viktigt: om du flyttar är du enligt vårt avtal tvungen att också addressändra till oss. Kontakta vår Kundtjänst så hjälper de dig.

Fråga: Jag har fått en kopia av en kreditupplysning tillsammans med mitt kontrakt. Varför?

Svar: Kronan Finans gör utan undantag alltid kreditupplysning / kreditkontroll i samband med köp. Detta framgår alltid i Köpvillkoren hos din aktuella butik. Fr.o.m 1 januari 2011 är det lagstadgat att den som gör kreditupplysning skriftligen ska informera den omfrågade (privatperson, enskild firma, Handels-, Kommanditbolag etc.) om vilken information som inhämtats. Om du upplever att informationen på den s.k. Omfrågekopian inte är korrekt ska du vända dig till kreditupplysningsföretaget. Alla kontaktytor till kreditupplysningsföretaget återfinns på Omfrågekopian.

Fråga: Hur kommer jag i kontakt med Kronan Finans Kundtjänst?

Svar: Du kan kontakta vår Kundtjänst på telefon 031-97 75 30 (från utlandet +46 31 97 75 30) eller efter arbetstid via mail info@kronanfinans.se.

Våra öppethållanden är 09.00 - 15.00 helgfri vardag.

Välkommen!

Vid frågor kontakta Kronan

031-97 75 30
info@kronanfinans.se

Kontakta mig!

Vill du veta mer om hur vi kan bistå din verksamhet? Fyll i telefon- nummer eller E-postadress så kontaktar vi dig.

Eller ring
031-97 75 30

Öppettider:
mån.–fre. 9.00 - 15.00
Lunchstängt: 12.00 - 13.00