Fakturaköp

Försäljningsvinst redan första dagen! Fakturaköp ökar ditt företags likviditet och vi tar över kreditrisken på dina fakturor.

Vi köper er faktura så att ni frigör likvida medel ur era kundfordringar redan på faktureringsdagen utan att ni ökar skuldsättningen. Utöver detta så slipper ni tidskrävande administration och vi låter dig fokusera på din affärsverksamhet.

Fördelar med fakturaköp:

  • Omedelbar likviditetsförbättring
  • Eliminering av kreditrisker
  • Oförändrad skuldsättning
  • Administrativ avlastning, vilket möjliggör mer tid åt er kärnverksamhet

Så går det till:

  • Skicka din orginalfaktura till oss
  • Vi gör en kontroll av fakturamottagaren
  • Vi köper din faktura
  • Vår ambition är att du får betalt samma dag