Produkter och tjänster

Vi har skräddarsydda lösningar med era behov i fokus! Allt efter som ert företag växer och förändras, kommer era finansieringsbehov att ändras.

Kronan Finans kan tillgodose dessa behov genom vårt omfattande produktutbud av finansiella tjänster samt nätverk och kunskap inom finansbranschen. Kronan Finans styrka är att vi gillar att utmanas via förfrågningar på komplexa lösningar för att utarbeta och skräddarsy lösningar utefter ert företagsönskemål.

Fördjupa dig inom våra tjänster:

Några fördelar som vi kan tillhandahålla ditt företag:

  • Förbättrad likviditet
  • Optimerade betaltjänster mot företag och konsumenter
  • Ökad försäljning genom att erbjuda bättre kreditvillkor
  • Ökad köpkraft genom att dra nytta av kassarabatter och ökade inköpsvolymer
  • Professionell kundservice
  • Mer tid för att utveckla din verksamhet
  • Skydd mot kreditförluster
  • Skär i administrationskostnaderna
  • Finansiera stora säsongsmässiga orders