Orderfinansiering

Frigör kapital

Genom att använda er av orderfinansiering så erbjuder vi er en finansieringsmöjlighet för inköp och investeringar vid nytagna odrar och projekt.

Orderfinansieringslösningen frigör kapital bundet i en order i form av utveckling, inköp och en eventuell expansion. Vi hjälper dig att finansiera din tillväxt.

Förelar med orderfinansiering:

  • Tillgång till investeringskredit eller rörelsekredit för att förverkliga era orders eller strategier
  • Ni erhåller en kompetent och finansiellt erfaren partner med fokus på ett långsiktigt samarbete och er tillväxt
  • Administrativ avlastning