Kronan Finans

Kronan Faktura

Ökad försäljning och alltid betalt, även om kunden inte betalar.

Att betala mot faktura är idag ett utav de populäraste betalsätten. Köparen slipper bekymra sig för att uppge kortnummer och behöver först betala efter leverans med möjligheten att delbetala sitt köp.

Våra anslutna säljare ökar sin försäljning och får alltid betalt, även om kunden inte betalar. Vi erbjuder idag faktura i Sverige, Norge, Danmark & Finland. Fakturan anpassas efter nationella förutsättningar avseende utseende och språk. Eventuella frågor & ärenden kring Faktura hanteras via vår flerspråkiga kundtjänst.

Fördelar med Kronan faktura:

  • konkurrenskraftiga villkor
  • eliminering av kredit- och bedrägeririsk
  • möjlighet för köparen att också kunna delbetala i egen takt, dock minimum 10% av fakturavärdet
  • en av marknadens högsta beviljandegrad
  • en konsumentvänlig policy beträffande kravhantering
  • smarta lösningar avseende returhantering och påföljande kreditering
  • ett smidigt och användarvänligt on-line verktyg
  • möjlighet till Hämta Adress-funktion i kassan (Sverige resp. Norge)
  • en separat kundtjänst för ärenden relaterade till betalningar utan tillkommande avgift

Så går det till:

1

Köparen väljer att betala mot Faktura.

2

Kronan Finans kreditbedömer köparen med omedelbart besked.

3

Vid leveranstillfälle slutgodkänns order

4

Efter slutgodkännande genereras Faktura (pdf)

5

Köparen erhåller sitt köp med en faktura